Fanfare St. Gabriel is zich bewust van haar maatschappelijke rol in de samenleving. Daarbij is de vereniging onderdeel van de unieke blaasmuziekcultuur. Deze waarden zijn belangrijk voor St. Gabriel en daarom vastgelegd in de kernwaarden van de vereniging.

  • Samen muziek maken: Bijdragen aan de muzikale en persoonlijke ontwikkeling van leden.
  • Warm nest: Bijdragen aan de onderlinge en muzikale band tussen leden met dezelfde interesse en passie.
  • Wij zijn anders: Bewustwording van onze plaats binnen de gemeenschap en daarbuiten. Om daarnaar te handelen en daarmee de toekomst van de door ons zo geliefde blaasmuziek vorm te geven.

Acterend vanuit deze kernwaarden is het voor St. Gabriel vanzelfsprekend om proactief de vereniging weer op te starten en haar rol binnen de maatschappij weer te vervullen. Vanuit dit gedachtegoed stellen we ons template protocol en stappenplan ter beschikking. Hiermee willen we andere muziekverenigingen helpen om weer snel te kunnen opstarten. Je bent vrij om het protocol naar eigen wens en inzicht aan te passen.

Wil je de documenten ontvangen? Stuur een mail naar info@sintgabriel.nl

F.A.Q

Met wie is het protocol afgestemd?

Als bestuur hebben wij het protocol voorgelegd aan een afvaardiging van de gemeente die bevoegd is vanuit de veiligheidsregio. Vanuit dit orgaan is teruggekoppeld dat het plan voldoet aan alle richtlijnen en het verder de beslissing van de vereniging is om wel of niet te starten met activiteiten.

Is het protocol gebaseerd op het concept protocol van de KNMO?

Nee, dit is niet het geval. Het concept protocol van de KNMO was nog niet voorhanden. Het protocol dat door ons is ontwikkeld is gebaseerd op dezelfde buitenlandse onderzoeken en de richtlijnen vanuit de overheid & RIVM.